AÇILIŞ KONUŞMACILARI

 • Yusuf Cemil SATOĞLU, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi
 • Ramazan ÜLGER, TSB
 • Dr. Ahmet GENÇ, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 • Ş. Şemsi BAYRAKTAR, TZOB
 • Faruk ÇELİK, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı


MODERATÖRLER

 • Dr. Metin TÜRKER, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  1986 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu, aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Üretim Planlaması üzerine  yüksek lisans yaptı, Sulama İşletmeciliği, Üretim ve Yatırım Planlaması üzerine 1997 yılında Doktora’sını tamamlayarak Doktor unvanını aldı. Dr. Metin TÜRKER, 1987 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığında memuriyete başladı, 1989-2002 yıllarında Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığında sırasıyla Etüt ve Planlama Mühendisi ve Ekonomi Baş Mühendisi olarak görev yaptı. 2003-2004 yılları arasında İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı’nda Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2004-2007 yılları arasında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nde Destekleme Dairesi Başkanı olarak görev aldı. 2005-2011 yılları arasında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla Genel Müdür Yardımcısı Vekilliği ve Genel Müdür Yardımcılığı yapmış olup, Genel Müdür Vekili olarak görevini yürütmektedir.
 • Dr. Erich KASTEN, ARC
  1968 yılında Almanya Kassel Üniversitesi’nin Ziraat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu, Göttingen Üniversitesi’nde Tarım Ekonomisi, Bitki ve Hayvan Üretim Tekniklerinin yanı sıra çevre ile ilgili konularda geniş çaplı eğitim aldı. 1974-1979 yılları arasında Göttingen Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev aldı. 1979-1992 yılları arasında Münih Reasürans Grubu Üst Düzey Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Reasürans Sigorta Yetkilisi olarak çalıştı, 1992-1998 yılları arasında İsviçre Winterthur Sigorta Grubu’nda (Axa-Winterthur) Tarım Reasürans Birimi Başkanı, Direktörü ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. 1998-2003 yılları arasında İsviçre Ortak Reasürans Grubu Tarım Reasürans Başkanı ve Küresel Faaliyetler Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Düzey Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2003 yılından itibaren İsviçre Tarım Reasürans Danışmanlığı (GmbH) şirketinin sahibi ve Yönetim Kurulu Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.


OTURUM BAŞKANLARI

 • Dr. Ahmet GENÇ, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri Northeastern Üniversitesi’nde Ekonomi konusunda yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında “Hayatdışı Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterliliği” konu alan tezi ile doktorasını tamamlayarak 2002 yılında Doktor unvanını aldı. 1985 Yılından bu yana Hazine Müsteşarlığı’nda Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Bankacılık Dairesi’nde 12 Yıl, Uzman Yardımcısı, Uzman ve Şube Müdürü olarak çalıştıktan sonra Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne geçmiş, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 17.12.2014 tarihinden itibaren Müsteşar Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.  2006 Yılından bu yana Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’dır.

   
 • Gökhan KARASU, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
  1997 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyeti müteakip sırasıyla avukatlık ve Hakim Adaylığı stajının yanı sıra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Anabilim Dalında asistanlık yaptı. 2000 yılından itibaren Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğünde Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP), Kamu Bankalarında Yeniden Yapılandırma sürecinin düzenlenmesiyle Sosyal Güvenlik Reformunda görev aldı. 2005 yılında Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne geçerek, Uzman, Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmüştür. 2014 yılından itibaren Genel Müdür V. olarak görevini sürdürmektedir.  2015 yılından bu yana da Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)Yönetim Kurulunda yer almaktadır.

   
 • Mehmet Akif EROĞLU, TSB
  1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 1992 yılında Hazine Müsteşarlığında Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak iş hayatına başlamıştır. 1995 yılında Bankalar Yeminli Murakıbı olmuştur. 2001 yılında 1 yıl süre ile “ABD bankacılık sistemi ve mevduat sigortacılığı” konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Washington D.C.’ye geçici görevle gitmiştir. Eroğlu,  2003 yılında TBMM nezdinde “İmar Bankası Araştırma Komisyonu”nda çalıştı.2004-2006 döneminde ABD Chicago’da Illinois Üniversitesi’nde işletme mastırı yaptı. 2007 yılında FDIC(Federal Deposit Insurance Corporation-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu)  bünyesindeki hizmet içi eğitime katılarak, Examination Management School’dan denetim grup başkanlığı sertifikası almıştır. Akabinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda “Daire Başkanlığı”na atanmıştır.  Eylül 2009 itibariyle Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Hayat ve Emeklilik Şirketinin kurucu ekibine katılmıştır. 2010 yılı itibariyla Şirketin Genel Müdürlüğü görevine 2012 yılında ise Ziraat Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Eroğlu, Mayıs 2015’den beri Türkiye Sigorta Birliği genel sekreterliğini yürütmektedir. Eroğlu, Genel Müdürlüğü döneminde EGM ve Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu üyeliği, TARSİM ve TSEV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştur. Akif Eroğlu, halen DASK ve TARSİM Yönetim Kurulu üyesidir.

   
 • Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ, Ankara Üniversitesi
  Harun TANRIVERMİŞ, taşınmaz (gayrimenkul) ve varlık değerleme, arazi ve taşınmaz ekonomisi, risk ve belirsizlik yönetimi ve tarım sigortaları alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Belirtilen konularda Ankara Üniversitesi’nde 1999 yılından bu yana lisans ve lisansüstü programlarda dersler vermekte, tez yönetmekte ve teorik ve uygulamalı araştırma projeleri yürütmektedir. Harun, başta Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu başta olmak üzere birçok kamu kurumu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler, enerji ve madencilik firmaları ile gayrimenkul ve inşaat şirketleri başta olmak üzere özel kişi ve kuruluşlarca desteklenen birçok araştırma ve uygulama projesinde araştırmacı ve yürütücü olarak yer almaktadır. Harun, 1999-2015 döneminde Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde, 2007-2015 döneminde Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmış, 16 Kasım 2015 tarihinden sonra ise Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürmektedir. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkanı ve aynı zamanda, 2015 yılından beri Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Harun, Ankara Üniversitesi, Tarım Ekonomisinde lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini almıştır. Aynı zamanda, Uluslarası Tekonoloji Üniversitesi’nde Çevre Yönetimi Avrupa Master Programında yüksek lisansı bulunmaktadır. Kamu ve özel sektörde birçok projede taşınmaz değerleme, risk yönetimi, tarım sigortaları ve risk yönetimi konularında araştırma uzmanı ve danışman olarak görev yapmıştır. 

   
 • Necati İÇER, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi
  Necati İçer, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesinde kuruluşundan itibaren Teknik Müdür olarak görev yapmaktadır. Ziraat Fakültesinin 1976 yılında Tarla Bitkileri bölümünden mezun olduktan sonra Almanya’da 1,5 yıl tarımsal mekanizasyon ve İngiltere’de “Media Production” alanlarında uygulamalı eğitimler alan Necati, 1991 yılında Manchester Üniversitesinden Eğitim alanında master derecesine sahiptir. Necati, Tarım Bakanlığına bağlı birimlerinde 11 yıl çalıştıktan sonra underwriter olarak Münih Re’de 10 yıl, uzman olarak Türkiye Sigorta Birliği’nde 3 yıl görev yapmış ve 11 yıldır TARSİM‘de görevini sürdürmektedir. Çeşitli üniversitelerde davetli olarak seminerler veren Necati, 2006’dan 2015 yılına kadar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nde 13 yıl İnceleme ve Araştırma Komitesi Üyeliği yapmış ve halen AIAG Eksper Komitesinin aktif üyesidir. Necati’nin tarım sigortaları alanında ürün geliştirme, underwriting, aktüerya, hasar tespiti, reasürans, eksper eğitimlerinde deneyimi bulunmaktadır.

 


PANELİSTLER

 • Andreas BRONK, Hannover Re
  Polonya doğumlu Andreas Bronk, 1999 yılında Hannover Re’ye katılmıştır ve Hannover Re Tarımsal Risk Departmanını kurmuştur. Genel Müdür olarak 2009 yılından itibaren Andreas dünya çapında Hannover Re Tarım, Hayvancılık ve Safkan at işletmesinden sorumludur. Andreas, Goettingen’deki Georg-August-Üniversitesi’nde tarım ekonomisi eğitimi almıştır. Hannover Re’ye katılmadan önce Brezilya'da GIZ (Alman Uluslararası İşbirliği Ajansı) için altı yıl boyunca Peru - Birleşmiş Milletler Çevre Programı – UNEP için çalışmıştır.
   
 • Beat SCHNEGG, Swiss Re
  Beat Schnegg, Swiss Re’de yeni bir görev devralmaya karar veren Kurt Maureder’in yerine Tarım Reasürans Başkanlığına geçmiş bulunmaktadır. Beat yeni görevine 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle başlamış olup 1 Ocak 2016 tarihinde’de Singapur’dan Zürih’e taşınmıştır. Beat Swiss Re bünyesinde çok çeşitli ve farklı yönlerde kariyer yapmıştır.  EMEA (Avrupa- Ortadoğu- Africa), Amerika ve APAC (Asya Pasifik) bölgelerinde, Sigortalama, Müşteri Yönetimi, İş Akışı ve Şikayetler bölümünde görev yapmıştır. Onun son görevine Asya’daki tüm Reasürans P & C (Müşteri İlişkileri) Şikayetlerinden sorumlu olmak da dahildi. Ayrıca, İş Yönetimi P & C Yönetim Ekibi, Asya Yönetim Ekibi ve Asya Organizasyon Komitesi’nin de bir üyesiydi. Beat’ın yüksek büyüme pazarlarındaki deneyimi, Tarım alanındaki yeni görevine oldukça katkı sağlayacaktır. 
   
 • Dr. Ashish BHUTANI, Hindistan Bakanlık Temsilcisi
  Dr. Ashish Kumar Bhutani, kamu hizmetini Assam-Meghalaya Cadre’deki Hindistan İdari Hizmetlerinde tamamlamıştır. Assam’ın Nalbari ilçesinde Bölge Yargıcı, Hindistan Hükümetinde Tarım Birleşik Sekreteri, Assam’da Guwahati Şehrinin Belediye Yargıcı, Assam’da Kokrajhar İlçesinin Bölge Yargıcı, Guwahati’de Assam Hükümetinde Finans & Kentsel Gelişim Sekreteri, Hindistan Hükümeti Kentsel Gelişimi, Finans & Yargıç bölümünde Yargıç olarak çalışmıştır. Şu anda 2013’te katıldığı Hindistan Hükümeti Tarım Bakanlığında Birleşik Sekreter olarak çalışmaktadır. 

   
 • Erdal ALTUNCU, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
  Erdal ALTUNCU, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin İktisat (İng.) Bölümünü bitirmiştir. Mezuniyetin ardından Uzman Yardımcısı olarak Hazine Müsteşarlığına katılmıştır. Üç yıllık uzman yardımcılığının sonunda çevre riskleri ve sigorta konulu tez yazarak Hazine Uzmanı olmuştur. Bu sürede, çalıştığı Daire’nin genel sorumluluk alanları çevre risklerinin yanında; havacılık, üçüncü şahıs sorumluluk, yangın ve ilişkili riskler, mühendislik riskleri ve doğal afet riskleri ve bunların sigortalanması konularıdır. 2013 yılında Daire Başkanı olan Erdal Altuncu’nun görev alanında; yukarıda belirtilen hususlara ilaveten deprem riskine karşı ulusal sigorta havuzu olarak konut sahiplerine güvence sağlayan ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan’a bağlı olarak faaliyet gösteren Doğal Afet Sigortaları Kurumu ile başta don, dolu ve diğer doğal afetler olmak üzere çeşitli risklere karşı tarımsal üreticilere güvence sağlayan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) da yer almaktadır. DASK ve TARSİM ile ilgili konularda düzenleme yapmak, bu sigorta havuzları ile ilişkileri Hazine Müsteşarlığı adına yürütmek ve faaliyetlerini yakından izlemek doğal afetlerle ilgili olarak kendisinin temel sorumluluk alanları arasındadır. 

   
 • Jose Maria GARCİA de FRANSISCO, ENESA
  2001 yılından itibaren Memur olarak kamu sektöründe Veteriner olan Jose İspanya Tarım, Gıda ve Çevre Bakanlığı’nın farklı pozisyonlarında görev yapmıştır. Şuan İspanya Tarım Sigortası Devlet Dairesi Müdürü (ENESA), Tarım ve Çevre Riskleri Çalışma ve Araştırma Merkezinin (CEIGRAM) Başkanı, İklimsel ya da çevresel güçlük durumları için Daimi Komisyon’da (COPAC) vokal, Sigorta Tazminatı İspanya Konsorsiyumu ve İspanya Tarım Sigorta Şirketleri Birliği’nin (AGROSEGURO) Yönetim Kurulu üyesidir. Daha önceden Analiz, Tahmin, ve Koordinasyon Genel Müdür yardımcısı ve Hayvan Sağlığı Uyarı Ağı Koordinatörü olarak görev yapmış ve ayrıca Afrika Domuz humması, Şap Hastalığı, Mavidil gibi farklı hayvan hastalıklarının gözetimi, kontrolü ve iyileştirilmesi için strateji belirleme ve koordine etme görevinde bulunduğu Veteriner Epidemiyoloji Servisine başkanlık etmiştir. Tarım Sigortası konusunda çeşitli Uluslararası Konferans ve Sempozyuma konuşmacı,panelist olarak katılmıştır. Veterinerlik, tarım ve hayvancılık sektörlerinin çeşitli dergilerinde otuzdan fazla bildiri yayınlamıştır. Önceki özel sektör deneyimleri arasında, Seçkin Sığır Yetiştiricileri Ulusal Birliği Genel Sekreterliği (1996-2001), Retinto Beef Tarım Birliği Müdürü, ve kamu dairesi TRAGSATEC ile birlikte Cadiz ve Malaga bölgesindeki Afrika Domuz humması Eradikasyonu (1994-1996) için Program Koordinatörü pozisyonunda görev yapmıştır. Tehlike altındaki türleri koruma programları için bir danışman olarak ve vahşi yaşam oyunu yönetiminde uzman olarak çalıştı


   
 • Mamuka KVARATSKHELIA, APMA

   
 • Manuel Aguilera VERDUZCO, Mapfre Studies Service
  Ekim 2015’ten beri Manuel Aguilera-Verduzco, 100’den fazla ülkede işletmesi bulunan İspanyol Sigorta Grubu MAPFRE’nin Baş Ekonomistidir. MAPFRE’ye katılmadan önce on yedi yıl (1998-2015) boyunca Manuel Aguilera, Meksika Sigorta ve Teminat Ulusal Komisyonunun Başkanıydı. Bu pozisyonda iken Meksika sigorta piyasasının denetiminden sorumluydu ve sigorta yönetmeliği ve denetimi konularında geniş bir deneyime sahip oldu. Manuel Aguilera-Verduzco’nun uluslararası faaliyetleri ile ilgili olarak 1998-2015 yılları arasında Uluslararası Sigorta Denetleme Birliğinin (IAIS) İdari Komitesi üyesiydi ve Ocak 2001 ila Ekim 2004 arasında IAIS’in Başkanıydı. 1999-2000, 2007-2009 ve 2011-2013’te Latin Amerika Sigorta Denetleme Birliğinin (ASSAL) Başkanıydı. Ve 2007’den 2015’e kadar Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Sigorta ve Bireysel Emeklilik Komitesinin (IPPC) Başkanıydı. Manuel Aguilera-Verduzco, Meksika’da Veracruzana Üniversitesinden Ekonomi derecesine sahiptir. Varşova’daki Planlama ve İstatistik ile ilgili Polish Central School’dan ve Kamu Tüzel Kişiliklerinin Yönetimi ile ilgili Meksika Ulusal Kamu İdaresi Enstitüsünden Planlama ve Ekonomik Gelişme diplomaları almıştır. 
 • Maria Teresa PISERRA de CASTRO, Mapfre RE
  Madrid Complutense Üniversitesi Jeoloji Bölümünden 1989 yılında mezun olmuştur. Doğal Afetler Bölümüne başkanlık etmek üzere 1990 yılında MAPFRE RE katılmıştır. 2005 yılında MAPFRE Grubu’nda tarım ürünü sigortasının uluslararası genişletilmesine başkanlık etmek üzere MAPFRE bünyesindeki Tarım doğrudan operasyona geçmiştir. 2009 yılında MAPFRE RE bünyesine tarım reasüransına geri dönmüştür ve 2015 yılından bu yana küresel sigortalama yönünde Tarım Bakanlığına başkanlık etmektedir.

   
 • Maximilian STROBL, Munich RE
  Strobl, 17 yıl çalıştığı Münik Reüsarans Şirketinin Tarım & Hava Bölümündeki sigortalama ekibine başkanlık etmektedir. 4 yıllık çalışma sonrasında 1989 yılında tarım ve çiftlik ekonomisi alanında uzmanlık yaparak Münih Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden mezun olmuştur. Amerika, N.C, Raleigh’te Kuzey Carolina Devlet üniversitesinde Fulbright bursunu kazanarak eğitimine devam edip 1992 yılında Tarım Ekonomilerinde master derecesiyle mezun olmuştur. Profesyonel kariyerine, Almanya Mainz’de Yağ fabrikasında ticaret adamı olarak başlamıştır. Almanya Münih’te bitki ıslahı organizasyonu için çalışan tohum sektöründe ürün müdürü olarak kariyerine devam etti. 1999’da Münih Reüsarans Şirketine katıldıktan sonra, Kuzey Amerika’daki tarım sigortalarına odaklanmış ve Münih Reüsarans Şirketinin Tarım Bölümünde reüsaeans sigortalama yetkilisi olarak görev yapmıştır. 2004 yılında, Max Strobl Kanada pazarından ve birkaç B.M müşterilerinden sorumlu olmaya başlamıştır. 2009’daki yeniden yapılanmanın ardından, Max ayrıca Asya pazarından da sorumlu olarak görev yapmaya başlamıştır. 2015 Mayıs ayında, Tarım Departmanı Münih Re Hava Departmanıyla birleşti ve operasyonel sorumluluklar yeniden düzenlendi. Max şimdi Asya, Avrupa, ve Afrika tarım işlerinden ve Tarım ile ilgili hava durumu işlerinden operasyonel sorumlu olarak görev yapmaktadır. Max Almanya, Münih’e yakın Bavaria Eyaleti’nin Erding bölgesindeki bir süt çiftliğinde doğmuş ve büyümüştür. O ve eşi Gabi’nin bir oğlu ve iki kızı var. Büyüdüğü çiftliğe yakın kırsal kesimde yaşamaktan keyif alıyor.

 

 • Michael Andreas RÜEGGGER, SCOR
  1996 yılında Federal İsviçre Zürih Teknoloji Enstitüsü’nde, Çevre Bilimleri eğitimi aldı. 1995-1998 yılları arasında Afet Önleme ve Ormancılık Haritalandırması göreviyle İsviçre Alplerinde risk mühendisliği yaptı. 1998-1999 yılları arasında strateji & organizasyon için danışmanlık departmanı, Winterthur Insurance Group ile çalışmıştır. 1999-2003 yılları arasında Güney Avrupa ve Latin Amerika’da Tarım Reasürans İşlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, yurtdışındaki müşterilerle Reasürans Sözleşmeleri hakkında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bölgesel strateji faaliyet planının geliştirilmesi, Oranlı ve Oransız Tarım Reasürans Sözleşmelerinin Analizi ve Maliyeti çalışmalarında bulunmuştur. 2003-2006 yılları arasında Ge Sigorta Üst Düzey Tarım Sigorta Yetkilisi olarak görev yapmıştır. 20006 yılından itibaren SCOR Global P&C SE, Paris, Zürich Branch CUO Tarım Vekili olarak görev yapmaktadır. Portfolyo Yönetimi/Takım Liderliği tasarımına katkı, Tarım takımı için UW stratejileri oluşturmaya ve UW kararlarına destek olmaya yardım, Güçlü pazar yapısıyla ve fırsatları yakalama yeteneğiyle görevlendirildiği pazarlarda (Latin Amerika, Çin, Kore, Türkiye & Polonya) kazançlı bir Tarım Reasürans portfolyosu oluşturmak ve geliştirmek, PML değerlendirmeleri, hasar tespiti, hava endeksi ürünlerive kapasite tahsisi için gereli modellerin ve ekipmanın geliştirilmesine katılmak, Pazar istihbarat raporları, pazar eğilimleri ve ileriye dönük fikirler ortaya atma gibi bilgilerin ve/veya diğer yardımcı verilerin altını çizerek analiz etme çalışmalarında bulunmuştur.

 

* Panelistler alfabetik sıraya göre dizilmiştir.

 


KONUŞMACILAR

 • Andriy ZARIPOV, IFC
  GIIF (Küresel Endeks Sigorta kurumu) bünyesinde teknik ekip üyesi olarak IFC ECA Tarım-Finans projesinde Tarım-Sigorta uzmanıdır.7 yılı aşkın süredir veri yönetimi, aktüeryal güvenilir hesaplamalar, ürün tasarımı, teknik eğitimlerin yapılması ve tarım-sigorta bilgilendirme sisteminin tasarlanması ve uygulanmasından sorumludur. Küresel çapta, Afrika, Doğu Asya’da ve Karayipler’de çeşitli Endeks sigorta ürünleri için  premium risk hesaplamalarının tasarımı ve programlanması konusunda bir başlangıç/yönetim sağlamaktadır. 
   
 • Bekir ENGÜRÜLÜ, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  Bekir Engürülü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda sırasıyla teknik personel, ziraat mühendisi, ilçe müdürü, şube müdürü ve daire başkanı unvanları ile 30 yıllık deneyime sahiptir. Bekir Engürülü, 5 yıldır Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bekir Engürülü, Türkiye Tarım Sigortası Kanununun yapım sürecine doğrudan katılmıştır ve aynı zamanda 10 yıldır tarım sigortaları konusunda görev yapmaktadır. Bekir Engürülü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda tarım sigortaları, tarımda risk yönetimi, küresel iklim değişikliği, tarım makineleri ve hizmetiçi eğitim konularında deneyim sahibidir. Bekir Engürülü, hizmetiçi eğitimde kullanılan yayınlanmış 22 adet kitabın ortak yazarıdır. Buna ek olarak Bekir Engürülü, tarımda risk yönetimi, tarım sigortaları ve iklim değişikliği konularında ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyumlara konuk konuşmacı olarak katılmıştır. Bekir Engürülü, ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda bildirimlerde bulunmuş ve sunumlar yapmıştır. Bekir Engürülü, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 1991 yılında ziraat mühendisi olarak mezun olmuştur. 

   
 • Dr. Espen VOLDEN, Avrupa Uzay Ajansı (ESA)
  Dr. Espen Volden, 2000 yılında katıldığı Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Dünya Gözlem Bilimi, Uygulamaları ve Gelecek Teknolojileri Departmanı içerisinde Gıda Güvenliği konusuyla ilgili bir koordinatör olarak çalışmaktadır. Yerel, ulusal, bölgesel ve global seviyedeki her çeşit kullanıcının ihtiyacına yönelik ürünler ve hizmetler geliştirmeye odaklanan bir araştırmacı bilim adamı, proje müdürü ve program müdürü olarak uzaktan algılama ve Yeryüzü gözlemi konusunda ve çeşitli tematik alanlarda, özellikle de ormancılık, arazi kullanımı, su yönetimi, gıda güvenliği ve iklim konularında 20 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. Program müdürü olarak Avrupa Komisyonundaki üç yılı boyunca Avrupa Topluluğu çerçevesinde çeşitli tematik alanlarda ESA’nın operasyon öncesi hizmetlerinin transfer edilmesine ek olarak Copernicus Arazi ve İklim Hizmetlerinin hazırlanmasına katılmıştır. Uluslararası işbirliğindeki deneyimine, Yer Gözlemleri Grubu (GEO) Sekreterliğinde uzay, altyapı ve iklim konularında uzman olarak görev ekiplerini koordine etme ve kurulları ve çalışma gruplarını destekleme dahildir. Espen Volden, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris’ten bir mastır derecesine ve doktora derecesine ve Norveç Teknoloji Enstitüsünden bir mastır derecesine sahiptir. 
   
 • Dr. Felix GARLIPP, Uelzener Allgemenie Versicherung
  2006 yılında  Avusturya, Viyana, Veterinerlik Fakültesi At bilimi ve yönetimi bölümü lisans eğitimi, 2008 yılında Almanya Göttingen Üniversitesi Tarım Bilimleri, Endüstriyel Tarım bölümü lisans eğitimi tamamlamıştır. 2008 – 2011 yılları arasında Almanya Göttingen Üniversitesi, tarım bilimleri doktora çalışmalarını Hayvancılık Sistemindeki Teknik Parçaların Geliştirilmesi konusunda yapmıştır. 2011 – 2014 yılları arasında Almanya Göttingen Üniversitesi, tamamlayıcı sanayisindeki işlem teknolojisinin bölünmesi konusunda doktora sonrası çalışmalarını tamamlamıştır. 2011-2014 yıllarından itibaren Almanya Uelzen, Uelzener Versicherungen, Kilit Müşteri Yöneticisi olarak görev yapmıştır. ‘Gelir Kaybı’ sigortası odaklı domuz çiftlikleri ve sığır çiftlikleri için hayvan sigortası, At çiftlikleri için umumi mali sorumluluk sigortası, Hayvancılık ve At Evcilleştirme sistemi için sigorta ürünlerinin ve çözümlerinin geliştirilmesi konularında görev yapmıştır.

   
 • Dr. Harun BULUT, NCIS
  Dr. Bulut, Ulusal Mahsul Sigorta Hizmetler (NCIS), Overland Park, Kansas, Amerika, bünyesinde Uzman Ekonomist olarak görev yapmakta ve yaklaşık yedi yıldır NCIS ile birliktedir. Görev kapsamı, çeşitli mahsul sigortalama konuları üzerinde ekonomi araştırmaları gerçekleştirmek ve Devlet Başkanına rapor halinde sunmaktır. Dr. Bulut’un Iowa Devlet Üniversitesi ekonomi alanında Doktora derecesi mevcuttur. American Journal of Agricultural Economics, Agricultural Finance Review, Agricultural Economics, Journal of Agricultural and Applied Economics, Economics of Innovation and New Technology, and Economics Letters gibi dergilerde yayın yapmıştır. Mesleki toplantılara katılıp mesleki dergilerde yayın hakemi olarak görev yapmıştır. Dr. Bulut, Ankara'da büyümüştür. Aynı şehirde sırasıyla ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden lisans ve master derecesi vardır. 

   
 • Reinhard KERN, Österreichische Hagelversicherung

   
 • Ferhat PİŞMAF, Ziraat Bankası
  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılından bu yana, Ziraat Bankasında, Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Tarımsal Pazarlama Daire Başkanlığında Bölüm Müdürü, Tarımsal Krediler Daire Başkanlığında Daire Başkan Vekili, Tarımsal Krediler Daire Başkanlığında Daire Başkanı, Girişimci Krediler Tahsis ve Yönetimi Bölüm Başkanlığında Bölüm Başkanı olarak görev almıştır. 22 Şubat 2016 tarihinden itibaren Tarım Politikaları Bölüm Başkanlığında Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 

   
 • Giovanni RAZETO, ISMEA
  Giovanni Razeto, 2003’ten beri ISMEA’da çalışmaktadır. Bu süre boyunca İtalyan Reasürans Fonu’nun müdürü olarak çalışmaktadır ve hem ifade hem de derecelendirme açısından yeni tarım politikaları geliştirmek için tüm teknik ve yasal faaliyetlere katılmaktadır. 2008’de İtalyan Tarım Müşterek Reasürans Havuzunun Genel Sekreteri olarak atanmıştır. Bu deneyimi sırasında ayrıca ISMEA’nın Mali İşler Müdürüydü. 1995’ten 2003’e kadar Swiss Re.’nin global müşteri müdürü olarak yetkiliydi. Bu süre içerisinde İtalyan Nükleer Sigorta havuzunun Genel Sekreteri olarak çalışmıştır. 1987’den 1995’e kadar eski Unione Italiana di Riassicurazione SpA’da Enerji ve Petrol Departmanında, Bono & Teminat ve Nükleer sektörde çalışmıştır. Roma Üniversitesi’nden Ekonomi alanında derecesi bulunmaktadır. 
   
 • Hande BİLGİSU, Marsh Risk Consulting
  Hande BİLGİSU, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlamıştır. Marsh Risk Danışmanlığı ülke yöneticisidir. 16 kişilik danışmanlık ekibiyle Kurumsal Risk Yönetimi, Kontrat Risk Yönetimi, Sabit Kıymet Risk Yönetimi,  Proje Risk Yönetimi, Ürün Risk Yönetimi, Süreç Tasarımı, Müşteri/Tedarikçi Finansal Yeterlilik Analizi, Tedarik Zinciri, İş Sürekliliği, Finansal Modelleme gibi destek risk yönetim sistemleri konularında çalışmalar yapmaktadır. Hande Marsh’a katılmadan önce, Deloitte’da bağımsız denetçi olarak görev yapmıştır. 2005 yılında Marsh’ta Finansal Kontrolör olarak göreve başlamıştır. 2007 yılında Türkiye, Doğu Avrupa, Rusya, CIS ve Hindistan’da stratejik risk yönetimi konularında çalışmalar yapan ekibe risk danışmanı olarak atanmıştır. Hande 2013 yılı itibariyle danışmanlık ekibinin ülke yöneticiliğine atanmıştır. Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Avrupa bölgelerinde birçok Kurumsal Risk Yönetimi projesinde Proje Yöneticisi ve ya Risk Yönetim Uzmanı olarak yer almıştır. Kurumsal Risk Yönetimi konusunda çok çeşitli firmalarda eğitimler vermektedir. İş Sürekliliği Yönetimi yapılandırması, üst yönetimlerle gerçekleştirilen kriz yönetim masa başı egzersizlerinin yönetilmesi konusunda da uzmandır. 
   
 • Ignacio MACHETTI, AGROSEGURO
  21 Aralık 1959 tarihinde Madrid’de (İspanya) doğdu. 1981 Haziran ayı itibariyle Sigorta Uzmanlığının yanı sıra Ekonomi bölümü diplomasına da sahiptir. (Universidad Complutense de Madrid).14 Aralık 1984’te Milli Sigorta Denetleme Kurulu’na (Ekonomi ve Maliye Bakanlığı) katılmıştır. Profesyonel deneyimini dikkate aldığımızda, ulusal düzeyde sigorta şirketlerinin ve emeklilik fonunun denetlemesinden sorumlu olarak 1997 Ocak ayında Sigorta Denetleme Kurulu Genel Müdür Yardımcılığına atandığı İspanya Ekonomi Bakanlığı’nda bir Sigorta Denetleme Yetkilisi olarak 1984 Aralık ayından beri görev almaktadır. 2001 Ocak ayında, doğal afetlere karşı sigorta, motorlu taşıtlar ve tarım reasüransı gibi konularla ilgilenen bir Kamu Sigorta Şirketi, Consorcio de Compensación de Seguros Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Son olarak, 25 Mayıs 2011 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı olarak, İspanyol Tarım Sigortaları Havuzu’na, Agroseguro, katılmıştır.

   
 • Jean-Luc GOURGEON, Mamda RE
  Mr Gurgeon, Mekanik bölümünde master derecesine sahiptir ve Paris IEP mezunudur. Öncelikle Axa Ré Sigortalama Genel Müdürü, daha sonra Paris RE France Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. PARİS RE Ortak Re birleşmesinden sonra, Avrupa Genel Müdürü olarak Everest RE’ye katılmıştır. Şuan Mamda RE’nin Genel Müdür Yardımcısıdır. Borsaya kayıtlı birkaç şirketin ve PARİS DIDEROT Üniversitesinin yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca ESHS ve ESSEC işletme okullarında sigortacılık ve reasürans teorisini öğretmektedir. 
   
 • Konrad ROJEWSKI, Polish RE
  Polonya Reasürans Şirketi’nde tarımsal iş kolundan sorumludur. 21 yıldır tarım sigortası sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Bölgedeki birkaç projenin de içinde yer alan risk değerlendirme ve satışlar konusunda başta gelen uzmanlardan biridir. Polonya Sigorta Birliği Tarımsal Sigorta Komitesinin başkanı olduğu süreçte Polonya’da sübvanse mahsul ve hayvan sigorta sisteminin oluşturulmasında çok önemli rol oynamıştır. Konrad, “Polonya’da mahsül sigortası” adındaki yeni yayımlanan kitabının eş-editörüdür.
   
 • Malay PODDAR, AICI
  1986 yılında Yönetici statüsünde Hindistan Genel Sigorta Kurumu’na (General Insurance Corporation of India ‘GIC’) katılmıştır. Genel Sigorta işi içerisindeki tüm ticari yönlerde kapsamlı bir eğitim aldıktan sonra,  1987’de GIC’ın Mahsul Sigortalama Departmanı bünyesine katılmıştır. 2003’e kadar, GIC bünyesindeki görevi sırasında, Hindistan pazarında gerek Hükümet gerekse Şirket tarafından yapılan çeşitli Mahsul Sigortalama planları ve ürünlerinin geliştirilip uygulanmasında rol oynamıştır. Bu süreçte, Hindistan’ın 6 ilini kapsayan Bölgesel 3 farklı Mahsul Sigortalama Ofislerinin başında görev almıştır. Görevine, 2003 yılındaki yapılandırma sonrasında Hindistan Tarım Sigorta Şirketi’nde (AICI) devam etmiştir. O günden itibaren, Yeni Delhi’deki AICI Merkez binasında yer alan tüm bölümlerinin başında yer almaktadır. Tarım Bilimlerinde akademik geçmişi bulunmaktadır. Ayrıca Hindistan Sigorta Enstitüsü’nün Akademi Üyesidir. Diğer sorumluluklarının yanında şuan AICI Reasürans Departmanı’nın başında görev yapmaktadır. 
   
 • Marcelo GIRARDI, ALASA
  Marcelo Girardi, Rosario Devlet Üniversitesi Facultad de Ciencias Agrarias (Tarım Bilimleri Bölümü) bölümünden mezun bir ziraat mühendisidir. Yüksek lisans eğitimine, Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (İktisat ve İşletme Yüksek Okulu) Okulu’nda devam etmiştir. Latin Amerika Mahsul Sigorta Geliştirme Birliği’nde (ALASA) Genel Sekreter ve Tarım Riskleri Danışmalığı bünyesinde Ticaret Müdürü olarak görev yapmaktadır. Sancor Cooperativa de Seguros Ltda’da Tarım Riskleri Ticaret Müdürü olarak ve Santa Fe bölgesinde Zavalla Tarım Bilimleri Okulu Deney Alanı Bölümü’nde Teknik Danışman olarak görev yapmıştır. Arjantin’de besi hayvancılığı üretiminde farklı tarım şirketlerine profesyonel tavsiye ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Vergi Erteleme ile yatırım projeleri çerçevesinde, La Rioja bölgesinde besi hayvancılığını başlatma süreçlerinde bir danışman ve denetimci olarak hizmet vermiştir. Arjantin besi hayvanı üretim şirketi olan “Los Tacuruces S.A.”nın Kurucu üyesi ve hali hazırda başkanıdır. Huelva, Murcia, Madrid Autónoma Üniversitelerinde INTERKAMPÜS programı üzerinde çalışmıştır. Marcelo Girardi, aktif bir şekilde Ulusal ve Uluslararası Seminerler ve Kongrelerde sunumlar yaparken, Arjantin ve civarındaki farklı kurumlarda, kuruluşlarda ve organizasyonlarda eğitimler verip konuşmalar yapmaktadır.  

   
 • Massimo PERA, FAO
  Massimo Pera, Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü’nde (FAO) Kırsal Finans Görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışmaları, kırsal finans projelerinin bileşenleri üzerinde tasarım ve teknik dayanakları içermektedir. Bunlardan bazıları, tarımsal finans ve yatırımda eğitim ve kapasite geliştirme koşulları (finansal hizmet sağlayıcıları, üretici organizasyonları, devlet daireleri)ve politika danışma ve destek konularıdır.  Son 10 yıldır, Sayın Pera tarımsal ve kırsal mali programların uygulanması ve tasarımı konusunda özellikle gelişmekte olan ülkelerde, Afrika’da  (Sierra Leone, Gine, Nijer, Etiyopya, Ruanda, Cape Verde, Malavi, Nijerya), Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da (Fas, Filistin Toprakları), Latin Amerika’da (Brezilya, Arjantin, Kolombiya), ve Pasifik Adaları’nda (Samoa, Cook Adaları) deneyim kazanmıştır. Gıda Ve Tarım Örgütü ile yapılan ataması Vietnam ofisinde başlayıp iki yıl küçük ölçekli çiftçiler için mali hizmetler, tarım değer zincirleri geliştirme projelerini yönetmek için çalışmıştır. Gıda Ve Tarım Örgütü’ne katılmadan önce, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) bünyesinde kırsal finans danışmanı olarak görev yapmıştır. Sayın Pera Roma Tor Vergata Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve Uluslararası İşbirliği bölümünde master derecesi vardır.
   
 • Miguel FONSECA de ALMEIDA, IRB Brasil RE
  Miguel Fonseca de Almeida, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ’de Aktuarya konusunda uzmanlaşmış ve IBMEC-Rio’da Finans alanında MBA (İşletme Yönetimi Mastır Derecesi) almıştır. İlk profesyonel deneyimini Ocak 2000 ila Mayıs 2004 yılları arasında şirketin Sermayelendirme bölümünden sorumlu sigorta uzmanı olarak çalıştığı Icatu-Hartford’da yaşamıştır. Haziran 2004’te Miguel, ekibe yerel ve yabancı işlerle ilgili liderlik ederek Havacılık, Deniz, Kargo, Motor ve Petrol & Mazot gibi farklı Sigortalama alanları (İhtiyari ve Trete) arasında geçiş yaptığı IRB-Brasil Re’ye katıldı. 2004’ten beri Tarım Sigortası faaliyetlerine katılmaktadır ve 2006’da Tarım Bölümü Başkanlığına terfi etmiştir, şimdi 200MM USD’den yüksek GWP’ye sahip bir portföyden sorumludur. Ekibi ayrıca 2014’ün sonuna kadar genel “Tarım Sigortası İstikrar Fonunun” operasyonlarını yönetmiştir. 

   
 • Neslihan SAY, Marsh Risk Consulting
  Neslihan SAY, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü,  yüksek lisans eğitimini Bremen Üniversitesi Tropik Su Ekolojisi Bölümü’nde tamamlamıştır. Marsh Risk Danışmanlığı’nın İstanbul ofisinde Kurumsal Risk Yönetimi ve Çevresel Risk Yönetimi konularında yönetici danışman olarak çalışmaktadır. Sorumlulukları arasında kurumsal risk yönetimi, çevresel due diligence, acil eylem planları, iş durması ve yasal uyum konuları bulunmaktadır. Neslihan’ın danışmanlık sektöründeki deneyim süresi 10 yıldır. Marsh Risk Danışmanlığı bünyesinde sabit kıymet risk analizi, tedarikçi risk analizi, iş durması, iş sağlığı ve güvenliği, çevresel risk analizi ve risk derecelendirme çalışmaları da dahil olmak üzere pek çok projede görev almıştır. Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da otomotiv, kimya, beyaz eşya, F&B, lojistik gibi pek çok farklı yapıdaki sektörlere operasyonel risk yönetimi danışmanlığı hizmeti vermiştir. Risk yönetimi ve yönetim sistemleri konusunda yasal ve uluslararası yönetmeliklere uyum denetimi yapmaktadır. Ayrıca çevresel risk yönetim sisteminin kurulması ve eğitimlerin verilmesi de gerçekleştirdiği projeler arasındadır.


   
 • Pape Amadou Ndiouga NDIAYE, CNAAS
  Dakar’daki Cheikh Anta Diop Üniversitesi’nden Ekonomi Bilimlerinde Mastır Derecesine ve Yaoundé Uluslararası Sigorta Enstitüsü’nden (IIA) Sigorta Çalışmalarında Yüksek Diplomaya sahiptir. SCOR, Munich-Ré vb. yerlerde birçok stajyerlik yapmıştır: “La Prévoyance Assurances SA’da” (Senegal Hayat Dışı Sigorta Şirketi) Yönetim Kontrolü & Reasürans Biriminin Müdürü; “PROASSUR SA’da” (Kamerun Hayat Dışı Sigorta Şirketi) Genel Müdür; “PROASSUR VIE’de” (Kamerun Hayat Dışı Sigorta Şirketi) Genel Müdür; CPI’nin (Conseil Présidentiel des Investissements du Sénégal) Finans Çalışma Grubunun (APIX) Başkan Yardımcısı; Senegal Sigorta Birliği İletişim Çalışma Grubu’nun (Federation Senegalese des Societies d’Assurance - FSSA).Başkanı. 2008’den beri Senegal Ulusal Tarım Sigortası Şirketi’nin (CNAAS) Genel Müdürü olarak çalışmaktadır. Kendisi ayrıca Uluslararası Sigorta Enstitüsü’nde (IIA) Mastır Derecesi ve Yüksek Diploma için Tarım Sigortasıyla ilgili eğitimler vermektedir ve sigorta finans yönetimi, deniz sigortası ve tarım sigortası alanlarında birkaç Fransızca yayının yazarıdır. 
   
 • Prof. Dr. İlkay DELLAL, Ankara Üniversitesi
  Dr.İlkay Dellal, Ankara Üniversitesi’nde Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Politikası Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünden 1991 yılında mezun olmuş, aynı bölümde 1995 yılında Yüksek Lisans, 2000 Yılında Doktora eğitimini tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi sürecinde aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora eğitiminden sonra 2003-2004 öğretim döneminde Amerika Birleşik Devletleri Teksas A&M Üniversitesi’nde iklim değişikliğinin ekonomik etkisi konusunda araştırma yürütmüştür. Dr.İlkay Dellal 2000-2009 yılları arasında Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı, müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yapmıştır. 2009 yılından itibaren ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları, Tarım Politikası, Sosyo-Ekonomik Etki Değerlendirme, Tarım Ürünleri Piyasaları ve Ticareti, İklim Değişikliği Ekonomisi ve Politikasıdır. Lisansüstü düzeyde İklim Değişikliği Ekonomisi ve Tarım Ürünleri Ticaret Politikası derslerini vermektedir.

   
 • Prof. Dr. Levent ŞAYLAN, İstanbul Teknik Üniversitesi
  Levent ŞAYLAN, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesidir ve Tarımsal Meteoroloji konularında 26 yıldır araştırmalar yapmaktadır. İklim değişikliğinin tarıma, tarımın iklim değişikliğine etkileri ve kuraklık konuları araştırma ilgi alanlarıdır. Ülkemizde tarım alanında eğitim aldıktan sonra, meteoroloji alanında tarımsal meteoroloji konusunda doktorasını Avusturya Viyana’da Natural Resources and Applied Life Sciences Üniversitesinde Meteoroloji ve Fizik Bölümünde, 1994 yılında tamamlamıştır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümünde, 1986 yılında almıştır. Hem tarım hem meteoroloji bilgilerine sahip olması tarım meteoroloji ilişkisini daha iyi analiz etmesine olanak sağlamaktadır. Avusturya, Almanya, Hollanda ve Japonya’da tarımsal meteoroloji alanında araştırmalar yapmıştır. Toplam üç EU COST projesinde çalışmıştır. Ulusal ve uluslarası toplam 10 proje tamamlamıştır. Halen 4 araştırma projesi bulunmaktadır. Günümüze kadar 170 civarında yayın yapmıştır. 
   
 • Wei XU, SCOR
  Şangay Balıkçılık Üniversitesinde Su Kültürü bölümünden mezun olmuştur, daha sonra Berlin’deki Humboldt Üniversitesinde mastır derecesini almıştır. Aynı üniversitede Tarımsal Ekonomi bölümünde doktora derecesine sahiptir. 2011’de Tarımsal Reasürans Sigortacısı olarak SCOR Zürih Şubesine katılmıştır. SCOR’a katılmadan önce Tarımda Sistematik Hava Riski Modellemesi, Endeks temelli Sigorta, Alternatif Risk Transferi (Afet Poliçesi) konuları üzerine çalışan Berlin’deki Ekonomik Risk Ortak Araştırma Merkezinde Üst Düzey Bilim Adamı olarak çalışmaktadır. Pekin ve Fujian’daki «İklim Sigorta Sistemi» projesinde GIZ (Alman Gelişim Birliği) için kısa bir süre çalışmıştır. 
 • Sultan ÖZBAYRAK, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Sultan Özbayrak’ın kariyeri, bilgi teknolojileri üzerine yoğunlaşmıştır. 2004’de Efes Yazılım’da başlayan iş hayatı, son dokuz yıldır Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’de devam etmektedir. 
   
 • Zeki KARAKURT, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi
  Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur. 1987-2005 yılları arasında Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde Müfettiş,  Müdür, Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2005-2008 yılları arasında, Güven Sigorta A.Ş.’de Tarım, Mali İşler ve Muhasebe, Bilgi Teknolojileri, Acenteler ve Tahsilattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2006 yılının Mayıs ve Ekim dönemi arasında Genel Müdür Vekilliği yapmıştır. 2008-2010 yılları arasında, Mali İşler ve Muhasebe, İnsan Kaynakları, Hasar ve Hasar Denetim ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2011 yılından itibaren ise Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almaktadır. 

* Konuşmacılar alfabetik sıraya göre dizilmiştir.